Kegunaan dan Cara Menggunakan Insektisida Matador

MATADOR 25 EC adalah Insektisida berbahan aktif lamda sihalotrin (lambda cyhalothrin) dengan kadar 25 g/l. Merupakan Insektisida yang bekerja  sebagai racun kontak dan lambung  yang berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan (disemprot). Kegunaan dan Cara Menggunakan Insektisida Matador


Kegunaan Insektisida Matador

Berikut Kegunaan pestisida Matador untuk berbagai hama pada tanama 
 • Membasmi ulat grayak Spodoptera exigua pada tanaman Bawang merah. 
 • Membasmi ulat grayak Spodoptera exigua pada Bawang putih. 
 • Membasmi ulat grayak Spodoptera litura pada tanaman cabai. 
 • Membasmi  perusak buah Heliothis sp.  ulat grayak Spodoptera sp oada tanaman jagung. 
 • Membasmi kutu loncat Diaphorina citri pada tanaman jeruk. 
 • Membasmi kutu daun Aphis craccivora, penggerek polong Meruca tertulalis pada tanaman kacang panjang. 
 • Membasmi  penghisap buah Helopeltis sp oada tanaman kakao. 
 • Membasmi ulat kilan Hyposidra talaca pada tanaman kakao. 
 • Membasmi penggerek buah Conopomorpha cramerella pada tanaman kakao. 
 • Membasmi penggerek buah Earias sp pada tanaman kapas. , penggerek pucuk Heliothis sp. 
 • Membasmi perusak daun Plusia chalcites, penggulung daun Lamprosema indicata, penggerek polong Etiella sp. , kepik hijau Nezara viridula, ulat grayak Spodoptera litura pada tanaman kedelai. 
 • Membasmi ulat api Thosea asigna pada tanaman kelapa sawit. 
 • Membasmi perusak daun Plutella xylostella, ulat krop Crocidolomia pavonana pada tanaman kubis. 
 • Membasmi penghisap bunga Diplogomphus hewitti, penghisap buah Dasynus piperis pada tanaman lada. 
 • Membasmi kutu loncat Heteropsylla sp oada tanaman lamtoro. 
 • Membasmi wereng Idiocerus spp pada tanaman mangga. 
 • Membasmi penghisap daun Helopeltis sp pada tanaman teh. 
 • Membasmi penggerek pucuk Heliothis sp., ulat grayak Spodoptera litura pada tanaman tembakau. 
 • Membasmi penggerek buah Heliothis armigera pada tanaman tomat.

Cara pemakaian:

Dosis pemakaian, digunakan dengan cara diemulsiaka  atau Penyemprotan dengan volume tinggi : 1 - 2 ml/l.

Posting Komentar untuk "Kegunaan dan Cara Menggunakan Insektisida Matador"