Kegunaan dan Cara Menggunakan Insektisida Matador

MATADOR 25 EC adalah Insektisida berbahan aktif lamda sihalotrin (lambda cyhalothrin) dengan kadar 25 g/l. Merupakan Insektisida yang bekerja  sebagai racun kontak dan lambung  yang berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan (disemprot).

Berikut Kegunaan pestisida Matador untuk berbagai hama pada tanama 
 • Membasmi ulat grayak Spodoptera exigua pada tanaman Bawang merah. 
 • Membasmi ulat grayak Spodoptera exigua pada Bawang putih. 
 • Membasmi ulat grayak Spodoptera litura pada tanaman cabai. 
 • Membasmi  perusak buah Heliothis sp.  ulat grayak Spodoptera sp oada tanaman jagung. 
 • Membasmi kutu loncat Diaphorina citri pada tanaman jeruk. 
 • Membasmi kutu daun Aphis craccivora, penggerek polong Meruca tertulalis pada tanaman kacang panjang. 
 • Membasmi  penghisap buah Helopeltis sp oada tanaman kakao. 
 • Membasmi ulat kilan Hyposidra talaca pada tanaman kakao. 
 • Membasmi penggerek buah Conopomorpha cramerella pada tanaman kakao. 
 • Membasmi penggerek buah Earias sp pada tanaman kapas. , penggerek pucuk Heliothis sp. 
 • Membasmi perusak daun Plusia chalcites, penggulung daun Lamprosema indicata, penggerek polong Etiella sp. , kepik hijau Nezara viridula, ulat grayak Spodoptera litura pada tanaman kedelai. 
 • Membasmi ulat api Thosea asigna pada tanaman kelapa sawit. 
 • Membasmi perusak daun Plutella xylostella, ulat krop Crocidolomia pavonana pada tanaman kubis. 
 • Membasmi penghisap bunga Diplogomphus hewitti, penghisap buah Dasynus piperis pada tanaman lada. 
 • Membasmi kutu loncat Heteropsylla sp oada tanaman lamtoro. 
 • Membasmi wereng Idiocerus spp pada tanaman mangga. 
 • Membasmi penghisap daun Helopeltis sp pada tanaman teh. 
 • Membasmi penggerek pucuk Heliothis sp., ulat grayak Spodoptera litura pada tanaman tembakau. 
 • Membasmi penggerek buah Heliothis armigera pada tanaman tomat.
Cara pemalaian:
Dosis pemakaian, digunakan dengan cara diemulsiaka  atau Penyemprotan dengan volume tinggi : 1 - 2 ml/l.

Posting Komentar